Létání s dronem

Nad Kašperkem je bez předchozího povolení od správy hradu zakázáno létat s drony a jinými bezpilotními UAV.

Hrad Kašperk je v ochranném pásmu kulturní památky vyhlášeném Okresním úřadem Klatovy – referátem kultury pod zn. kult. 483/95 ze dne 4. 12. 1995.

NEPOVOLENÉ PŘELETY PŘES OBJEKT HRADU BUDOU NEPRODLENĚ HLÁŠENY POLICII ČR!