Noční prohlídky v srpnu 2023

Období nadšení, překážek i naděje, ale i příběh prvního a jediného dobytí hradu.

Kašperk, kde se střídají zvědaví turisté, kasteláni, dobrovolníci a dobrodruzi.

Noční prohlídky, to je tradiční a oblíbený formát, v němž se vždy podíváme na některou z méně známých kapitol z historie hradu Kašperku.

V předchozích letech jsme se vypravili do 14., 15. i 16. století, dob dávných a s hravostí rekonstruovaných osudů obyvatel tehdejšího hradu.

Tentokrát se zcela nečekaně podíváme do dob nedávno minulých, do druhé poloviny 20. století!

Máte se nač těšit, protože letošní téma a ztvárněná doba se zcela vymyká všemu dosud viděnému!

Podrobnější informace budeme postupně zveřejňovat, rezervace vstupenek bude možná v průběhu jara.