Máj (Karel Hynek Mácha)

Od věnování až po dovětek.

Autorsky pojatý přednes, kdy text samotný zůstává v přesném znění, hudebně je však rozehrán nejrůznějšími způsoby. Od klasického doprovodu na kytaru až po použití samplů, elektroniky a přírodních ruchů. Přednes a hra na kytaru, loopstation: Jakub Doubrava

Hudební doprovod, hra na kytaru, klávesy sampler a groovebox: Lukáš Urbanec

Délka: cca 90 min

Vstupné 200 Kč.

Událost se uskuteční ve vytápěném sále v budově purkrabství.

Pořad vznikl v rámci projektu „Mácha – Prorok pro rok 2010“ jako úvodní večer celého cyklu čítajícího šest tematicky zaměřených večerů.