Dny šumavského trojhradí

Na Kašperku ožívá historie!

Kašperk bude během akce otevřen od 10.00 do 17.00 hod.

Vedle speciálních prohlídek je možné vydat se na běžné okruhy s průvodcem.

Nádvoří bude po celou dobu volně přístupné, s možností občerstvení a příjemného posezení.

Hrad jako dílo - speciální prohlídky s kastelánem

Podívejme se společně na hrad poněkud jinou optikou: bez letopočtů i příběhů jeho obyvatel. Zajímá nás, proč bylo pro stavbu hradu vybráno dané místo (strategická poloha, tvar krajiny), z jakých materiálů a proč je hrad vystavěn tak, že jej můžeme z větší části obdivovat dodnes. Jaké jsou viditelné stopy jeho stavebního vývoje a jak jeho podoba ovlivňovala život na hradě nebo jeho případnou obranu? Jak mohla stavba působit na tehdejšího člověka, nebo dokonce případného obléhatele? Měl hrad nějaká zadní vrátka, a jak to bylo například se zdroji vody a dopravou zásob do hradu? Prohlídka samotná začne už před hradem (200 metrů před branou u turistických ukazatelů), abychom měli pohled celistvý.

Délka prohlídky cca 80 minut.

Vstupenky jsou v online předprodeji zde (není třeba tisknout, stačí se vstupenkami prokázat v digitálním zařízení).

Čtvrtek 28. září od 11.00, 15.00 a 17.30 hod.

Pátek 29. září od 11.00, 15.00 a 17.30 hod.

Za životem na středověkém hradě, aneb nevšední komentovaná prohlídka hradu.

Vydejme se společně na nevšední prohlídky hradu, jehož vnitřní prostory pro tuto příležitost ožijí skoro jako kdysi ve středověku. Urozený pán Bušek Krušina ze Žampachu vás zasvěceně a poutavě provede oživeným hradem, přičemž v jednotlivých částech uvidíte řadu tehdejších obyvatel a unikátního dobového vybavení, s nimiž se na Kašperku běžně nesetkáte. Seznámíte se zajímavým způsobem od zajímavostech života na středověkém hradě, a jak se od tehdejších dob člověk jen pramálo změnil.

Vstupenky na tyto zvláštní prohlídky jsou v online předprodeji zde (není třeba tisknout, stačí se vstupenkami prokázat v digitálním zařízení).

Sobota 30. září od 10.30, 12.00, 14.00 a 15. 30 hod.

Neděle 1. října od 10.30, 12.00, 14.00 a 15. 30 hod.

Cyklus oživené historie na nádvoří

Spolek přátel historie a šermu Gabreta je na Kašperku důvěrně známý. I tentokrát na volně přístupném nádvoří umožní příchozím blíže poznat, ale hlavně i vyzkoušet si některou z historických aktivit. Ať to je rýžování zlata, střelba z kuše a luku, ražba mincí, psaní na středověkém skriptoriu, výroba pečetí nebo souboj typu tjost.

Všechny tyto historické aktivity si můžete sami vyzkoušet na volně přístupném nádvoří od víkendu v sobotu 30. září a v neděli 1. října, od 10.00 do 17.00 hod.