Kašperské šarvátky

Oživené nádvoří po celý den.

Oživené nádvoří představí zajímavý program na celý den, který zabaví malé i velké.

Představí se sdružení historického šermu Sordem a Žehart, jež doplní známý taneční soubor Siderea. Nepřetržitý program v horní části nádvoří trvá od 11.00 hod. do 16.30 hod.

Vstup na nádvoří bude v průběhu dne zpoplatněn (50,– dospělí, 20,– děti do 15 let).

Sordem

Sláva starých mistrů, móda prošlá stovky let a žluté čepice. To vše pojí desítku nadšenců do spolku známého jako Sordem. S čepelí v ruce a úsměvem na tváři kráčí tito odhodlanci vstříc nelehkému úkolu – předat kdysi obávané válečné umění dnešnímu divákovi zábavnou formou. Střezte se jich, jelikož při plnění svého vznešeného poslání se nezdráhají použít špinavé nástroje, jakými jsou chladné zbraně, historická fakta, a neb účel světí prostředky, dokonce i hrůzostrašné, obávané a v šermířských kruzích natřikrát proklínané divadlo.

Na jejich vystoupení se můžete těšit v 11:00, 13:15, 14:15 a 16:00 hod.

Žehart

Na první pohled dvojice, avšak na pohled druhý kolektivní těleso složené z živých i méně živých členů. Vzniklo v roce 2005. Zabývá se rekonstrukcí a nácvikem šermu dle dochovaných pramenů evropského středověku a počátku novověku a jeho pokud možno co nejvěrnějším scénickým zhmotněním na prknech, kde válet se neznamená med.

Neočekávejte ponuré tragédie, avšak smích, barvy a boje středověku Françoise Rabelaise, kde žít je třeba dnes, a kde platí Démokritovo „Rány dávají formu.“ Všichni členové jsou žáci či absolventi šermířských škol Digladior, Paridon, Ars Maiorum a v neposlední řadě Magisterium.

Vystoupení skupiny začínají v 12:00 a 14:15 hod.

Siderea

Taneční skupina Siderea vznikla na podzim roku 2008 v podstatně skromnějším složení, než v jakém ji máme příležitost vidět dnes. Od samého počátku se neustále zdokonaluje, což potvrzují nová a nová taneční vystoupení s tématikou historie, fantasy, kabaretu, ale třeba i ohnivá či světelná show.

Každá z tanečnic Siderei je jiná, avšak všechny stmeluje neutuchající láska k tanci, a právě proto společně vytváří jedinečná taneční představení, vždy ku potěše publika.

Začínáme tancovat v 11:30, 12:30, 13:45 a 15:30 hod.