Vydejte se do míst, která chytí a nepustí

aneb nejen hradem živ je turista.

 

Cca 400m východně od hradu se nachází zbytky předsunutého opevnění hradu zvaného Pustý hrádek. Toto místo je výše položené než samotný hrad (924 m n. mořem), proto je z něho krásný výhled nejen Šumavu, ale i na samotný hrad Kašperk.

 

V Kašperských Horách se nachází mnoho významných historických památek. Zvláště cenný je gotický kostel sv. Mikuláše s unikátními nástěnnými malbami, dále arciděkanský kostel sv. Markéty, poutní kostel P. Marie Sněžné a historická budova radnice.

 

V Muzeu Šumavy jsou instalovány stálé přírodovědecké a historické expozice včetně souboru secesního skla, které doplňují sezónní výstavy s rozmanitou tématikou. Tel: 376 582 226

 

Muzeum motocyklů nabízí k prohlídce největší tuzemskou soukromou sbírku historických modelů a expozici České hračky. Tel: 606 737 041

 

V podmanivé krajině kolem Kašperských Hor se nachází další atraktivní turistické cíle jako např. bývalá keltská hradiště (oppida) Sedlo u Albrechtic a Obří hrad u Popelné. Zájemci o výrobu historického skla mohou navštívit nedaleké sklárny v Anníně.

 

Kašperské Hory jsou jedním z hlavních nástupních míst k návštěvě Šumavy. V Informačním středisku Národního parku a CHKO Šumava je instalována expozice k ochraně přírody a krajiny s globálními programy země. Tel: 376 582 734

 

Veškeré informace o Kašperských Horách a bezprostředním okolí poskytuje Městské kulturní a informační středisko na radnici v Kašperských Horách. Tel: 376 503 411 – 12 e–mail: informace@kasphory.cz a kultura@kasphory.cz

 

STEZKA STRÁŽCŮ HRANICE

Putování po stopách strážců hranice krásnou šumavskou krajinou. Naučná stezka o délce 19,5 km na trase Kašperské Hory, Amálino údolí, Řetenice, Ždánov, hrad Kašperk, Kašperské Hory. Na trase je instalováno 15 informačních tabulí s obrázky a texty v češtině, v němčině a angličtině. Tabule č. 16 je na parkovišti hradu Kašperk, které je druhým nástupním místem stezky.  

Tématicky je stezka zaměřena na historii ostrahy hranice v západních a jihozápadních Čechách (středověk, novověk, finanční stráž, pašování, výstavba opevnění čs. armády ve 30. letech 20. století, spuštění „železné opony“).

Autoři projektu Mgr. Zdeněk Svoboda (kastelán hradu Kašperk) a Jan Jirák (archivář Vlastivědného muzea v Klatovech) nabízejí přednášky a besedy o historii ostrahy hranice spojené s promítáním dobové a často unikátní obrazové dokumentace vlastním dataprojektorem.

Stezka strážců hranic.pdf

8 Z Kašperku vidíte vše s nadhledem.