Kašperk otevřen 28. 12. 2017 - 1. 1. 2018

Kašperk otevřen 28. 12. 2017 - 1. 1. 2018
28.12.2017 - 1.1.2018

Hrad Kašperk bude opět otevřen v termínu 28. 12. 2017 - 1. 1. 2018 v rámci tradičních zimních prohlídek hradu s doprovodným programem. Těšit se můžete na tématické prohlídky hradu, dětské prohlídky a středověké divadlo hradního spolku Pachmajr.

V současnosti probíhají v hradním areálu stavební práce, konkrétně výstavba nové čističky odpadních vod a uložení nové kanlizace a přívodního elektrické kabelu. Hrad Kašperk bude proto do 27. 12. t.r. pro věřejnost uzavřen.

Děkujeme za pochopení a těšíme se na vás po Vánocích.
8 Z Kašperku vidíte vše s nadhledem.